Veel gestelde vragen.
Direct antwoord!

Op deze pagina vind je antwoord op veel gestelde vragen. Heb je een specifieke vraag of wil je gelijk contact opnemen? Dat kan natuurlijk ook!

Al jouw vragen over remedial teaching, huiswerkbegeleiding, bijles, trainingen en onderzoek.

Vraag & antwoord

We helpen je graag met al je vragen. Heb je een specifieke vraag? Neem dan direct contact met ons op. Of kijk even rond en vind hieronder het antwoord op de vragen die het meest gesteld worden.

Klik op de categorie waar jouw vraag over gaat en vind de antwoorden die je zoekt.

Remedial teaching

Remedial Teaching (RT) is begeleiding aan kinderen die op één of meerdere vakgebieden achterstand hebben. Bij RT wordt er gekeken naar het niveau en de ontwikkeling van het kind op dat moment. Doordat dit het startpunt is van de begeleiding, is het vaak zo dat de Remedial Teacher andere stof behandelt dan op dat moment op school (in de klas) behandeld wordt. Bovendien kan het ook voorkomen dat de Remedial Teacher zich niet richt op wat het kind moet leren, maar op hoe hij dit het beste leert. Het gaat bij remedial teaching dus niet alleen om de inhoud van het vak, maar ook om de manier waarop een kind zich de stof eigen maakt.

Vaak wordt Remedial Teaching verward met bijles. Er is echter een groot verschil. Bij bijles wordt er uitgegaan van de leerstof die op dat moment wordt aangeboden op school. Daarom is bijles niet geschikt voor kinderen die achterstand hebben op een bepaald vakgebied. Remedial teaching is dit wel. Met remedial teaching worden de hiaten opgevuld, waarbij het uiteindelijke doel is dat een kind weer kan aansluiten bij de leerstof die in de klas wordt aangeboden.

Onderwijspraktijk Teylingen biedt remedial teaching aan leerlingen uit het basisonderwijs. Wij doen dit in de praktijk in Sassenheim, maar ook kan de begeleiding onder schooltijd op school plaatsvinden.
Remedial teaching kan gegeven worden voor de vakken rekenen, technisch lezen, taal, begrijpend lezen en spelling. Meestal wordt er gewerkt in perioden van 12 weken, maar dit is geheel afhankelijk van de behoeften van uw kind. Na de vooraf afgesproken periode wordt de behandeling geëvalueerd en worden indien nodig nieuwe doelen opgesteld.

Remedial teaching is altijd een één op één-sessie en kost €65,- per uur inclusief alle materialen.

Het intake-gesprek vindt van tevoren plaats en is bij voorkeur met ouder(s) en kind. Dit gesprek duurt ongeveer een uur en is gratis.

Wanneer je de aanvullende zorgverzekering AV-GeZZin of AV-Totaal hebt bij Zorg en Zekerheid wordt remedial teaching (deels) vergoed. Uiteraard is het altijd goed om even met je zorgverzekeraar contact op te nemen of je recht hebt op vergoedingen.

Je kan je zoon of dochter opgeven voor remedial teaching door het contactformulier in te vullen, of door telefonisch, per e-mail of via WhatsApp contact op te nemen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Er volgt uiteraard altijd eerst een vrijblijvend gesprek. Je zit nog nergens aan vast.

Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding is ondersteuning bij het maken van het huiswerk. Hierbij worden kinderen geholpen met het maken van een planning, worden effectieve manieren van leren aangereikt en wordt er geholpen met het maken en leren van het huiswerk. Natuurlijk worden de kinderen ook regelmatig overhoord.

Veel kinderen hebben moeite met het maken, leren en plannen van het huiswerk. In veel gezinnen levert dit strijd thuis op. Doordat het huiswerk op vaste momenten in de week wordt gemaakt en geleerd scheelt dit enorm voor thuis.

Huiswerkbegeleiding is bedoeld voor leerlingen van het voortgezet onderwijs en leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs.
De huiswerkbegeleiding vindt bij ons plaats in een groepje van maximaal 5 leerlingen uit verschillende klassen. De kinderen maken en leren het huiswerk zelfstandig, samen of onder begeleiding. Leerlingen worden overhoord en er wordt gekeken hoe het te maken huiswerk ingepland kan worden. De huiswerkbegeleiding wordt op vaste momenten in de week gegeven. Het is mogelijk om de uren vast of juist flexibel af te nemen.

Voor huiswerkbegeleiding werken wij samen met EduXtra. Kijk voor de tarieven en meer informatie op de website van EduXtra.

Je kan je zoon of dochter opgeven voor huiswerkbegeleiding door het contactformulier in te vullen, of door telefonisch, per e-mail of via WhatsApp contact op te nemen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Er volgt uiteraard altijd eerst een vrijblijvend gesprek. Je zit nog nergens aan vast.

Bijles

Bijles is ondersteuning op het gebied van één of meerdere vakgebieden en wordt gegeven op het niveau van de groep of klas waar het kind op dat moment in zit. Door net even wat extra uitleg of uitleg op een andere manier kan het kind beter meekomen en betere cijfers halen.

Wanneer een kind net even iets meer of andere uitleg nodig heeft dan in de klas gegeven wordt, kan bijles het verschil maken. Door individuele uitleg en aandacht zal het kind de leerstof beter begrijpen en hierin groeien.

Bijles is geschikt voor kinderen uit de bovenbouw van de basisschool en kinderen van de middelbare school die moeite hebben met één of meerdere vakgebieden, maar hierin geen (grote) achterstand hebben opgelopen. Zij kunnen in principe meekomen met de groep, maar hebben net even wat extra’s nodig.

Voor bijles werken wij samen met EduXtra. Kijk voor de tarieven en meer informatie op de website van EduXtra.

Je kan je zoon of dochter opgeven voor bijles door het contactformulier in te vullen, of door telefonisch, per e-mail of via WhatsApp contact op te nemen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Er volgt uiteraard altijd eerst een vrijblijvend gesprek. Je zit nog nergens aan vast.

Training: 'Ik Leer Leren'

‘Ik leer leren’ is een groepstraining voor 4 tot 8 kinderen vanaf 10 jaar die ze helpt te ontdekken hoe ze zelf het beste kunnen leren. De training richt zich op alle processen die nodig zijn om te kunnen leren. Aan bod komen: concentratie, motivatie, faalangst, plannen en organiseren, huiswerk maken, inschatten van benodigde tijd/inspanning voor een bepaald vak en inzicht in je eigen meest effectieve manier van leren. 

Met de ‘Ik leer leren’ training krijgen kinderen grip op hun huiswerk, gaat het leren makkelijker en sneller zodat er ook tijd overblijft voor sport, hobby’s en andere dingen. Uiteindelijk hoeven ouders dan minder te controleren en te pushen en dit komt de sfeer in huis ten goede. De training bestaat uit 5 bijeenkomsten van anderhalf uur. 

Wanneer een kind net even iets meer of andere uitleg nodig heeft dan in de klas gegeven wordt, kan bijles het verschil maken. Door individuele uitleg en aandacht zal het kind de leerstof beter begrijpen en hierin groeien.

De training ‘Ik Leer Leren’ is bedoeld voor kinderen vanaf groep 7 die willen leren hoe zij slimmer en makkelijker kunnen ‘leren leren’. Het richt zich met name op de voorwaarden die nodig zijn om te kunnen leren en presteren. 

De training is geschikt voor:
– leerlingen van de basisschool
– brugklassers
– hoogbegaafde kinderen
– jongeren in het voortgezet onderwijs 
– beelddenkers. 

Wil je meer informatie over deze training? Neem dan contact met ons op. Je kan ook terecht op www.ikleerleren.nl

‘Ik Leer Leren’ is een totaalpakket. De kosten van dit totaalpakket zijn €182,50 bij minimaal 3 leerlingen. Dit is inclusief:
– telefonische intake
– 5 sessies van 1,5 uur
– inclusief werkboek en overige materialen.

Je kan je zoon of dochter opgeven voor de training ‘Ik Leer Leren’ door het contactformulier in te vullen, of door telefonisch, per e-mail of via WhatsApp contact op te nemen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Er volgt uiteraard altijd eerst een vrijblijvend gesprek. Je zit nog nergens aan vast.

Training: 'Ik leer anders'

Een grote groep leerlingen met leerproblemen denkt in beelden en niet in woorden. Daardoor wordt het lesmateriaal niet begrepen en onthouden. Bijles biedt bij deze leerlingen dan ook onvoldoende resultaat. Bij de training ‘ik leer anders’ worden in 4 tot 6 sessies bepaalde strategieën aangereikt die de leerling helpen bij het leren.

De strategieën kunnen door de leerling zelf toegepast worden binnen alle vakken. De training vertaalt de lesstof naar de manier van denken van de leerling. Doordat de lesstof op de juiste manier (visueel) wordt aangeboden aan de leerling, kan hij/zij gelijk zeggen of het werkt. Dit voorkomt dus een eindeloos traject zonder resultaat! Leerlingen van alle leeftijden (zowel leerlingen uit het basisonderwijs als het middelbaar onderwijs) kunnen deelnemen aan de training.

‘Ik leer anders’ is geschikt voor alle kinderen van de basisschool die in beelden denken en daardoor vastlopen op school (op één of meerdere vakgebieden).

Wil je meer informatie over deze training? Neem dan contact met ons op. Ook kunt u op de website www.ikleeranders.nl terecht.

‘Ik leer anders’ is een totaalpakket. De kosten van dit totaalpakket zijn €389,-. Dit is inclusief:
– intake
– 6 sessies van 1 uur
– inclusief werkboek en overige materialen.

Je kan je zoon of dochter opgeven voor de training ‘Ik leer anders’ door het contactformulier in te vullen, of door telefonisch, per e-mail of via WhatsApp contact op te nemen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Er volgt uiteraard altijd eerst een vrijblijvend gesprek. Je zit nog nergens aan vast.

Training: 'Jungle Memory'

Jungle Memory traint leerlingen om het werkgeheugen te gebruiken. Het werkgeheugen is belangrijk, omdat het ons in staat stelt om mentale aantekeningen te maken en deze aantekeningen vervolgens te onthouden en/of toe te passen.

Jungle Memory is bewezen werkzaam. Verschillende studies hebben aangetoond dat Jungle Memory IQ-scores, het werkgeheugen en schoolresultaten kunnen verbeteren. De positieve effecten van Jungle Memory zijn wetenschappelijk bewezen. In slechts 8 weken is er effect te zien op het gebied van focus, het zelfvertrouwen en de resultaten. 

Met een goed werkgeheugen kan een leerling makkelijker de eisen van school aan, kan beter omgaan met examen-/toetsstress en het kan steeds ingewikkeldere lessen aan. Een leerling met een beperkt werkgeheugen heeft moeit met de concentratie, kan moeilijker nieuwe stof opnemen en zal lagere resultaten hebben. Leerlingen met een goed werkgeheugen horen bij de betere leerlingen.

Jungle Memory is geschikt voor leerlingen met uiteenlopende klachten, zoals leerproblemen, lage cijfers, dyslexie en autisme.

Voor meer informatie kan je contact met ons opnemen. Ook kan je een kijkje nemen op www.junglememory.com

Je kunt Jungle Memory mét en zonder remedial teaching doen. De kosten van Jungle Memory zijn:
– ‘Jungle Memory’ gecombineerd met remedial teaching: €70,- per uur
– ‘Jungle Memory’ zonder remedial teaching: €35,- per sessie.

Je kan je zoon of dochter opgeven voor de training ‘Jungle Memory’ door het contactformulier in te vullen, of door telefonisch, per e-mail of via WhatsApp contact op te nemen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Er volgt uiteraard altijd eerst een vrijblijvend gesprek. Je zit nog nergens aan vast.

Training: 'Acoustic Pioneer'

Met Acoustic Pioneer kunnen de auditieve verwerkingsvaardigheden (waaronder het auditieve werkgeheugen) in kaart gebracht worden. Tevens biedt Acoustic Pioneer trainingen voor zowel het auditieve werkgeheugen als het verwerken van auditief aangeboden informatie.

Acoustic Pioneer traint eigenlijk alle vaardigheden om instructie en informatie in de klas mee te krijgen. De trainingen van Acoustic Pioneer bieden hierbij een mooie tool voor leerlingen met dyslexie, andere leesproblemen en TOS.
Het auditieve systeem is plastisch en dus trainbaar. Er zijn verschillende studies gedaan die de werkzaamheid van training op dit gebied aantonen.

Herken je jouw zoon of dochter in onderstaande?

– Ik twijfel er over of er iets aan de hand met de verwerking van klanken bij mijn kind.
– Mijn kind heeft TOS.
– Mijn kind heeft dyslexie.
– Zonder dat ik nu al de ingewikkelde weg van een doorverwijzing naar een audiologisch centrum in wil gaan wil ik nu vooral AAN DE SLAG met mijn kind.
– Mijn kind krijgt vaak de instructie niet mee.
– Ik zou graag willen weten, snapt hij/zij het dan niet, onthoudt hij het niet of ‘hoort’ hij het niet?

Aarzel dan niet en neem snel contact met ons op voor vrijblijvende informatie en advies. Meer informatie over het onderzoek en de training is te vinden op: www.acousticpioneer.com.

Je kunt Acoustic Pioneer mét en zonder remedial teaching doen. De kosten van Acoustic Pioneer zijn:
– ‘Acoustic Pioneer’ gecombineerd met remedial teaching: €70,- per uur
– ‘Acoustic Pioneer’ zonder remedial teaching: €35,- per sessie.

Je kan je zoon of dochter opgeven voor de training ‘Acoustic Pioneer’ door het contactformulier in te vullen, of door telefonisch, per e-mail of via WhatsApp contact op te nemen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Er volgt uiteraard altijd eerst een vrijblijvend gesprek. Je zit nog nergens aan vast.

Training: 'S.M.A.R.T.'

S.M.A.R.T. is een training van de intellectuele vaardigheden. De training leert kinderen en volwassenen de onderliggende principes van wat we intelligentie noemen. Dit blijkt een belangrijk effect te hebben op de essentiële leervoorwaarden, waardoor de prestaties van leerlingen op gebied van voornamelijk rekenen en begrijpend lezen aanzienlijk vooruitgaan. De training is wetenschappelijk onderzocht, waarbij een aanzienlijke verhoging van het IQ meetbaar was.

S.M.A.R.T. verbetert de intellectuele vaardigheden van een kind. Het heeft effect op vakken als begrijpend lezen en rekenen en zelfs op een intelligentietest verbetert de IQ-score.

Deze S.M.A.R.T.-training is geschikt voor: 

– Kinderen die worstelen met leren (algemeen).
– Kinderen die wel gemotiveerd en geconcentreerd luisteren, maar de uitleg niet lijken te snappen (kwartje valt niet).
– Kinderen die bij het leren inadequate leerstrategieën gebruiken (zoeken naar trucjes bijvoorbeeld).
– Kinderen die, bijvoorbeeld bij rekenen, geen verbanden kunnen leggen.
– Kinderen die de uitleg niet flexibel kunnen toepassen bij andere taken.
– Kinderen met een normaal IQ of hoger, die die slechter presteren, doordat ze voorturend slordigheidsfoutjes maken door te vluchtig te lezen.
– Kinderen die moeite hebben de stap van concreet naar abstractte maken.
– Kinderen die moeite hebben binnen een taak van strategie te wisselen.
– Kinderen die moeite hebben met het werkgeheugen, waarbij opvalt dat met name de bewerking niet optimaal verloopt.

Je kunt de S.M.A.R.T.-training mét en zonder remedial teaching doen. De kosten van de training zijn:
– ‘S.M.A.R.T.’ gecombineerd met remedial teaching: €70,- per uur
– ‘S.M.A.R.T.’ zonder remedial teaching: €35,- per sessie.

Je kan je zoon of dochter opgeven voor de training ‘S.M.A.R.T.’ door het contactformulier in te vullen, of door telefonisch, per e-mail of via WhatsApp contact op te nemen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Er volgt uiteraard altijd eerst een vrijblijvend gesprek. Je zit nog nergens aan vast.

Training: 'Mindset'

De term ‘mindset’ staat voor de overtuiging die mensen hebben over hun intelligentie, kwaliteiten en talenten – en de veranderbaarheid daarvan. Prof. Carol Dweck ontdekte dat een vaste mindset ontwikkeling belemmert, terwijl een groeimindset zorgt voor motivatie, doorzettingsvermogen en een passie voor ontwikkeling en leren. Een groeimindset helpt kinderen, volwassenen en organisaties om het beste uit zichzelf te halen. Het is de basis van (talent)ontwikkeling en groei.

Er zijn kinderen en tieners die uitdagingen op school met veel plezier aangaan, die hard werken voor goede resultaten en die zich niet uit het veld laten slaan door tegenslagen, zoals onvoldoendes. Er zijn echter ook kinderen die bij voorkeur alleen gemakkelijke opdrachten doen, die het liefst geen fouten maken en die zich dom voelen wanneer ze hard moeten werken om iets onder de knie te krijgen. Vaak is hun motivatie voor school en leren daardoor niet optimaal en hebben ze last van faalangst.

Wat blijkt? De manier waarop kinderen hun intelligentie en mogelijkheden zien (hun mindset), is van grote invloed op de groei die ze doormaken. Een vaste mindset belemmert ontwikkeling. Een groeimindset zorgt voor motivatie en doorzettingsvermogen en is onmisbaar voor het ontplooien van talenten.

De training ‘Mindset’ is geschikt voor leerlingen van 7-12 jaar. De training ‘Lef’ is geschikt voor leerlingen van 11 tot en met 15 jaar. Zowel hoogbegaafde als niet hoogbegaafde leerlingen kunnen van de training profiteren. Ieder kind heeft echter baat bij het ontwikkelen van een groeimindset.

De ‘Mindset training’ kost 45 euro per les van 45 minuten. Dit is exclusief het werkboek. Het werkboek kost €65,-.

Je kan je zoon of dochter opgeven voor de ‘Mindset-training’ door het contactformulier in te vullen, of door telefonisch, per e-mail of via WhatsApp contact op te nemen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Er volgt uiteraard altijd eerst een vrijblijvend gesprek. Je zit nog nergens aan vast.

Onderzoek

Onderwijspraktijk Teylingen verricht diagnostisch onderzoek voor alle vakgebieden. Na dit onderzoek volgt altijd een adviesgesprek waarin de resultaten besproken worden. Ook wordt er indien gewenst een verslag en/of handelingsplan opgesteld.

De kosten van een diagnostisch onderzoek variëren tussen  de €75,- en €200,-. 

Ben je benieuwd naar de exacte kosten? Vul dan het contactformulier in, of neem telefonisch, per e-mail of via WhatsApp contact op. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Er volgt uiteraard altijd eerst een vrijblijvend gesprek. Je zit nog nergens aan vast.

Het bepalen van de grootte van het risico dat een kind dyslectisch is wordt getest met de DST-NL. Zowel kinderen uit het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs kunnen getest worden. De test kan afgenomen worden vanaf 6,5 jaar tot en met 16,5 jaar. Met deze test kan GEEN diagnose worden gesteld. Wel kan de uitslag van de test de keuze om wel of geen (duur) dyslexie-onderzoek af te nemen vergemakkelijken.

De kosten van een dyslexie onderzoek zijn €100,-.

Het risico dat een kind dyscalculie heeft wordt getest met de ZAREKI-R-NL. Bovendien worden door middel van deze test handvatten gegeven voor het vervolgtraject voor het diagnostisch onderzoek en de aanpak. 
De doelgroep voor deze test zijn alle leerlingen met rekenproblemen van groep 5 tot en met de 2e klas van het voortgezet onderwijs (tot VWO). De test is ook geschikt voor kinderen uit het SBO.

De kosten van een dyscalculie screening zijn €100,-.

Heeft jouw kind last van een aantal van onderstaande punten? Dan is er een kans dat er Auditieve Verwerkingsproblemen oftewel luisterproblemen aanwezig zijn.

– Het verliezen van aandacht tijdens een gesprek.
– Vragen en opdrachten verkeerd verstaan.
– Niet reageren op het roepen van zijn of haar naam.
– Weinig oogcontact tijdens het spreken.
– Veel om herhaling vragen.
– Moeite met het onthouden van de volgorde van gebeurtenissen die de vorige dag hebben plaatsgevonden.
– Het door elkaar halen van woorden die hetzelfde klinken.
-Moeite met het opvolgen van een aantal opeenvolgende instructies.

Met de iPad-app van Acoustic Pioneer kunnen de auditieve verwerkingsvaardigheden, waaronder het auditief werkgeheugen, in kaart gebracht worden.
Naast dit assessment biedt Acoustic Pioneer trainingen voor kinderen die moeite hebben met de auditieve component van het werkgeheugen, de volgehouden auditieve aandacht en het kunnen verwerken van auditief aangeboden informatie. Eigenlijk alle vaardigheden om informatie en instructie in de klas goed mee te krijgen. Tevens een belangrijke voorwaarde voor het leren lezen!

De kosten van een ‘onderzoek auditieve verwerkingsvaardigheden’ zijn €75,-.

Wil je jouw zoon of dochter laten onderzoeken door Onderwijspraktijk Teylingen? Neem dan contact op! Dit kan door het contactformulier in te vullen, of door telefonisch, per e-mail of via WhatsApp contact op te nemen. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. Er volgt uiteraard altijd eerst een vrijblijvend gesprek. Je zit nog nergens aan vast.

Zo kun je ons bereiken!

Contact

Onderwijspraktijk Teylingen biedt hulp aan kinderen uit Sassenheim, Warmond, Voorhout, Oegstgeest, Rijnsburg, Lisse en Katwijk

Kies voor Onderwijspraktijk Teylingen

Waarom?

BEWEZEN RESULTAAT

Benieuwd wat ouders en leerlingen van ons vinden?
De praktijk heeft in de afgelopen jaren vele resultaten mogen boeken met verschillende leerlingen.

10 jaar ervaring

Na 10 jaar werkzaam te zijn geweest als leerkracht en 2,5 jaar als intern begeleider in het basisonderwijs. Ben ik in 2014 ik gestart met deze praktijk onder de naam Remedial Teaching Teylingen.

MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

Iedereen mag zich Remedial Teacher noemen. Ook zonder opleiding! Naast de PABO en verschillende trainingen te hebben afgerond heb ik ook een Master in Special Educational Needs. Dé master voor Remedial Teachers.

Kan ik je met iets anders helpen?

Andere diensten

Aanmelden

Na de aanmeldingen nemen we contact op voor de planning en de intake.